Η «κατασκευασμένη» ασθένεια και το φάρμακο της Novartis!

Στα μέσα του 19ου αιώνα, μόνον έξι διαταραχές καταλογογραφούνταν στην αρχική απογραφή των ψυχικά ασθενών. Σήμερα πλησιάζουν τις 200.