Αυτά που… κρύβουν οι γυναίκες

O καρκίνος είναι μια ζόρικη ιστορία, τόσο ζόρικη που πολλοί δεν μπορούν να προφέρουν καν τη λέξη.