Καταγγελίες κατοίκων για παρανομίες της «Ελληνικός Χρυσός»

Παράνομες ενέργειες  που προκαλούν καθημερινά μη αναστρέψιμη ρύπανση και  εν δυνάμει εγκυμονούν μέγιστο κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων της Χαλκιδικής καταγγέλλουν οι κάτοικοι.

Το Συντονιστικό Ιερισσού ενάντια στην εξόρυξη χρυσού καλεί τη Διοίκηση να προβεί σε κάθε απαραίτητη νόμιμη ενέργεια προκειμένου να υποχρεωθεί η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. να λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 

Το Συντονιστικό αναφέρεται εκτενώς σε καταγγελία κατοίκων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου όπου περιγράφονται οι κατασκευαστικές αλλαγές και η δημιουργία τετελεσμένων από μεριά της Ελληνικός Χρυσός στον  ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα που βρίσκεται πάνω στο σεισμικό ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, η εταιρεία άλλαξε μονομερώς, ήδη από το 2013, τον σχεδιασμό της κατασκευής του ΧΥΤΕΑ  κατά παράβαση περιβαλλοντικών όρων.  

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η εταιρεία διακινεί επικίνδυνα εξορυκτικά απόβλητα από την Ολυμπιάδα προς Μαντέμ Λάκκο, με τελικό χώρο απόθεσής τους τον Κοκκινόλακκα. Όπως υπογραμμίζει το Συντονιστικό, «η Διοίκηση όχι μόνο δεν σταμάτησε την αυθαιρεσία της εταιρείας, αλλά προχώρησε και σε προσωρινές αδειοδότησεις της λειτουργίας του από το 2015 μέχρι και σήμερα» και διερωτώνται «για ποιο λόγο συνεχίζει τη λειτουργία του ο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα όταν κανείς δεν γνωρίζει τις επιπτώσεις αυτής της λειτουργίας στο υδάτινο σύστημα και πως νομιμοποιείται η λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας στην Ολυμπιάδα όταν δεν υπάρχει ασφαλής χώρος εναπόθεσης αποβλήτων;».