Οχυρωθείτε γιατί καταστρεφόμαστε

Αριστερά: Μάνδρα Αττικής. Πάνω δεξιά:Τυφώνας «Οφηλία». Κάτω: Πυρκαγιές στην Πορτογαλία