Αυθαίρετα στον «ομφαλό της Γης»

Βατοπέδι-Δελφοί, ένα… σκάνδαλο δρόμος

Σκάνδαλο η παράνομη δόμηση στη Β’ Ζώνη του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών. | EUROKINISSI   «Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα, το σκάνδαλο της παράνομης δόμησης στη Β’ Ζώνη ενός αρχαιολογικού χώρου, πόσω μάλλον σε αρχαιολογικό χώρο της σημασίας των Δελφών, θα είχε πολύ μεγαλύτερη δημοσιότητα στα ΜΜΕ και η Δικαιοσύνη θα είχε ολοκληρώσει τη διερεύνηση της υπόθεσης […]

“Σκάνδαλο” η πώληση των μεταλλείων Κασσάνδρας – Υπόλογος ο Χ.Πάχτας

Σύμφωνα με την με αρ. 3765/2014 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, ο Χρήστος Πάχτας ως Υφυπουργός Οικονομικών «είχε ενεργό συμμετοχή στην πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ», κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, υπό συνθήκες που συνιστούσαν ευνοϊκή μεταχείριση της αγοράστριας εταιρείας, έναντι τιμήματος μικρότερου από το ήμισυ της αξίας τους, γεγονός που σε πολιτικό επίπεδο στοιχειοθετεί την έννοια του «σκανδάλου» και (…) στοιχειοθετεί την έννοια της «διαπλοκής», καθιστώντας το πολιτικό πρόσωπο υπόλογο έναντι του Εκλογικού σώματος”